De Baden van Laken

Vandaag werd er een gedeelte van het zwembad getest op de luchtdichtheid. Met deze tussentijdse test kan men in een vroeg stadium nakijken of er al dan niet problemen zijn met de werkwijze om het gebouw voldoende luchtdicht af te werken.

Het gebouw heeft immers een eis opgelegd gekregen van n50<2 h-1. Vooral bij renovaties is het niet steeds makkelijk een goede luchtdichtheid te verkrijgen.

Maar na controle met de BlowerDoor werd er een zéér goed cijfer gemeten van n50 = 0,24 h-1.

Het is duidelijk dat men met de nodige aandacht, zelfs bij renovatie zeer goede waarden kan behalen.